Välkommen till Psykoterapigruppen,Ingegärd Sjöblom

Vi har en psykodynamisk grundsyn, d.v.s vi anser att såväl. individer, grupper som organisationer är påverkade av bl.a irrationella (känslomässiga) faktorer, som dock genom samtal kan göras medvetna och behärskas, vilket på lång sikt är mycket värdefullt och som också kan ge utslag i större effektivitet och kreativitet. Genom våra metoder kan Du förstå Dig själv bättre och därmed också få större makt över Ditt liv.

Som enskild individ alternativt deltagare i en grupp - eller del i organisation - blir harmonin och resultatet bättre på lång sikt om alla kan uttrycka sig språkligt och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vi har också länge arbetat "interrelationellt" d.v.s lagt vikt vid s.k. anknytningsmönster som styr känslor och beteende,som är biologiskt grundade men som kan ändras genom terapi.

Psykoterapigruppen-Ingegärd Sjöblom: Östervägen 4. 169 52 Solna. Telefon: 071-45 77 06  |  E-post: ptgis@outlook.com