Gruppterapi. Kom och få behandling i grupp.

Jag har en grupp torsdagkvällar mellan 18.15 till 19.45.  Den är s.k. halvöppen d.v.s en ny tas in när någon slutat.  Nyligen har en person slutat så det finns plats för en ny.

Under ledning av en gruppledare får Du förståelse och verktyg till att förstå och ändra Ditt beteende samt också höra hur andra uppfattar Dig

En annan form är par-familjeterapi.  Då utformas terapin efter parets,familjens speciella problem framför allt behöver man lära sig uttrycka sig och lyssna till varandra

Psykoterapigruppen-Ingegärd Sjöblom: Östervägen 4. 169 52 Solna. Telefon: 071-45 77 06  |  E-post: ptgis@outlook.com