vid t.ex behov av påfyllnad i jobbet.

Jag kan träffa en hel arbetsgrupp, som har akuta problem,som man behöver hjälp av en utomstående med,som kan se med "friska ögon" och även underlätta att lösa upp låsningar i gruppen.  Vi kan antingen träffas i praktiken eller kan jag komma till arbetsplatsen.

Jag kan också träffa en enskild,som tycker hon behöver utvecklas i t.ex sin chefsroll eller en besvärande mellanställning.

Jag kan också handleda personer,som håller på med utbildning till psykoterapapeut.

Psykoterapigruppen-Ingegärd Sjöblom: Östervägen 4. 169 52 Solna. Telefon: 071-45 77 06  |  E-post: ptgis@outlook.com