vid t.ex  oro, panik, psykosomatiska problem.

Utifrån det kontrakt som formulerats i konsultationssamtalen börjar terapin.  Patienten rekommenderas säga allt han/hon tycker,säger och känner utan reservation och psykoterapeuten lyssnar och försöker förstå och kommer så småningom med reaktioner utifrån vad som presenterats.

Trots att man vill och är motiverad kan det efterhand uppstå s.mostånd,vilket tyder på att något viktigt börjar närma sig,som man hållit ifrån sig.

En ny livssyn växer fram.Man kan se sig själv på ett annat sätt,styra sitt liv,göra egna val och hävda sig bättre i sin omgivning.

Det brukar bero på att man hållit något ifrån sig som varit hotande.

Psykoterapigruppen-Ingegärd Sjöblom: Östervägen 4. 169 52 Solna. Telefon: 071-45 77 06  |  E-post: ptgis@outlook.com