för uppläggning av behandling eller avgränsade problem

Vi träffas minst tre ggr för att se om vi passar ihop.  Utifrån problemets omfattning ger jag förslag på uppläggning av terapin,vilken sort, hur ofta vi skall träffas och hur långvarig den beräknas bli.

ett s.k kontrakt,som är grunden för terapin och som ev kan revideras under terapins gång.

Psykoterapigruppen-Ingegärd Sjöblom: Östervägen 4. 169 52 Solna. Telefon: 071-45 77 06  |  E-post: ptgis@outlook.com