vid t.ex överfall eller annan olycka.

Det är viktigt att träffas så snart som möjligt efter händelsen. Om försäkringsbolag finns bör det kopplas in. Jag har avtal genom Psykologförbundet.  Man träffas vanligtvis 10 ggr och fokuserar på själva traumat.

också lämpligt vid sorg och förlust.

Psykoterapigruppen-Ingegärd Sjöblom: Östervägen 4. 169 52 Solna. Telefon: 071-45 77 06  |  E-post: ptgis@outlook.com