Aktuellt

 

Vi är alla leg. psykologer och leg. psykoterapeuter. Vi arbetar under sekretess och står under kontroll av Socialstyrelsen, Sveriges Psykoloförbunds Etikråd samt Riksföreningen Psykoterapicentrum i Stockholms län. 
Vi har intern kvalitetssäkring.

Vi har specialistkunskaper i känslomässiga svårigheter som kan yttra sig i tex tomhets- och meningslöshetskänslor, missbruksproblem och/eller kvinnorelaterade frågor samt rättspsykologi.

Vi arbetar på uppdrag av stat, kommun, landsting, företag och enskilda personer.

Psykoterapigruppen-Ingegärd Sjöblom: Östervägen 4. 169 52 Solna. Telefon: 071-45 77 06  |  E-post: ptgis@outlook.com